Rezervace vstupenek

Rezervace vstupenek v Kině Soběslav online i telefonicky byla možná až do konce listopadu 2019 bez jakýchkoliv omezení. Jediným omezením bylo skončení platnosti rezervace 15 minut před zahájením filmového představení. Počínaje prosincem letošního roku jsme byli nuceni přistoupit k úpravě stávající doby platnosti rezervací. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, kdy množství nevyzvednutých rezervovaných vstupenek dosahovalo mnohdy i více než 65% kapacity sálu. Tato situace se opakovala v posledním období stále častěji, a tím se stala neúnosnou a pro nás i většinu diváků neakceptovatelnou. Od prosince letošního roku tedy dochází k následujícím úpravám v rezervačním systému. Rezervování vstupenek je i nadále možné jak telefonicky, tak i online prostřednictvím webu www.kinosobeslav.cz. Vstupenku si může divák rezervovat po naprogramování a zveřejnění filmového titulu na zmíněném webu kina. Rezervace má nově platnost po dobu od její realizace do tří dnů před začátkem filmového představení. Poté je, v případě nezakoupení v pokladně kina nebo neuhrazení vstupenek online, automaticky systémem bez náhrady odstraněna. Poslední termín, kdy je možné vstupenky rezervovat, je šest dnů před realizací filmového představení. V termínu tři a méně dnů před filmovým představením je pak možnost vstupenky pouze zakoupit. Tímto krokem se chceme vyhnout, z našeho pohledu, komplikovanému doprodeji vstupenek až patnáct minut před zahájením filmového představení a zároveň nezávazným a časově neomezeným rezervacím vstupenek, které byly mnohdy neefektivně využívány .

Příklad: Film, který bude mít projekci 10. ledna je uveden do programu a zveřejněn na webu kina 20. prosince. Dříve byla rezervace možná od uvedení filmu na webu, tj. od 20. prosince a platila do 10. ledna – čtvrt hodiny před realizací představení. Nově si můžu na tento film rezervovat vstupenky také od 20. Prosince, ovšem rezervace má platnost pouze do 7. ledna. Pokud nebude v tomto termínu realizován nákup rezervovaných vstupenek, je rezervace automaticky systémem bez náhrady smazána. Nejzazší termín rezervace na tento film je pak 4.leden.

Děkujeme za pochopení.